Susisiekite su mumis

Vardas*

El. paštas*

Telefonas

Įmonė / Įstaiga

Žinutė*

* užpildyti būtina.

 

BLUEs BDF Management

"Blue solutions" sukūrė prekės ženklų vystymo fondų (BDF - Brand Developement Fund) apskaitos sprendimą MS Dynamics AX sistemoje.
Sprendimas skirtas didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonėms, kurios siekia apskaityti ir turėti aiškią informaciją apie tiekėjų ir pačios įmonės skiriamas lėšas/ priemones prekinių ženklų vystymui ir rėmimui, šių lėšų/ priemonių panaudojimą, jų įtaką prekybos rezultatams.
 
BDF modulis taip pat leidžia pilnai įvertinti, apskaičiuoti gaunamas iš tiekėjų ir suteikiamas klientams apyvartos nuolaidas, kai jos skaičiuojamos už per tam tikrą laikotarpį pasiektą apyvartą.
 
Eliminuojant BDF‘ų ir Apyvartos nuolaidų įtaką galima žymiai tiksliau įvertinti tikrąjį produktų, kanalų, prekinių ženklų pelningumą.
 

1.   Prekinių ženklų vystymo fondai

 

Sistemoje galima aprašyti ir sekti tiek tiekėjų skiriamus fondus, tiek pačios įmonės iniciatyva formuojamus fondus, taip pat apyvartos nuolaidų skaičiavimui naudojamus fondus. Fondų tipai yra šie:

 • tiekėjo fondas;
 • vidinis fondas;
 • tiekėjo apyvartos nuolaidos;
 • klientų apyvartos nuolaidos.
Fondai turi apibrėžtą galiojimo laikotarpį. Bet kuriuo metu galima peržiūrėti fondo balansą.
 • Priskaitymai į fondus/ tiekėjų kompensavimas - fondo panaudojimas;
 • Apyvartos nuolaidų priskaitymas – apyvartos nuolaidų kompensavimas.
Biudžetavimo galimybė. Galima biudžetuoti fondo pajamas ir išlaidas ir kontroliuoti faktinį vykdymą.
 

2.   Fondų priskaitymai/ kompensavimas, panaudojimas

 
Priskaitymai į fondą galimi iš tokių šaltinių:
 • suteikta nuolaida už prekes toje pačioje tiekėjo išrašomoje sąskaitoje faktūroje;
 • periodiškai apskaičiuojama suma nuo pasiektų apyvartų, t.y. suteikiama apyvartos nuolaida;
 • tiekėjas atveža prekes už nulinę kainą;
 • fiksuota ar priklausanti nuo faktiškai patirtų išlaidų tiekėjo skiriama suma (ar sumos limitas) laikotarpiui.
 
Panaudotų fondo lėšų suma kontroliuojama lyginant su priskaitymų į atitinkamą fondą suma. Fondo lėšos gali būti panaudotos tokiais būdais:
 • klientams suteikiamos pardavimo nuolaidos už prekes, išrašomos tose pačiose pardavimo sąskaitose faktūrose;
 • periodiškai apskaičiuojama suma nuo pasiektų apyvartų, t.y. klientui suteikiama apyvartos nuolaida;
 • perkamos paslaugos, už kurias gaunamos sąskaitos faktūros (pvz. reklama per žiniasklaidą);
 • reklamai nurašomos ar klientams iš savų sandėlių išvežamos reklaminės priemonės;
 • Įmonės viduje patirtos išlaidos (pvz. reklaminio laikraščio išleidimas).
 

3.   Komercinių sąlygų taisyklės

 

Komercinių sąlygų taisyklės yra kuriamos siekiant aiškiai nustatyti nuo kokių pirkimų / pardavimų turi būti skaičiuojamas fondų priskaitymas/ panaudojimas, apyvartos nuolaidų skaičiavimas. Nustatomas taisyklės galiojimo laikotarpis, skaičiavimo bazė ir kt.
 
Naudojamos skaičiavimo formulės:
 •  fiksuotas proc. nuo apyvartos;
 •  kintantis proc. nuo apyvartos dydžio;
 •  fiksuotas/ kintantis proc. nuo apyvartos pirkimo kainyno kainomis;
 •  fiksuotas/ kintantis proc. nuo apyvartos pasirinkto pardavimo kainyno kainomis;
 •  suma už vienetus;
 •  suma už kilogramus;
 •  suma už litrus;
 •  skirtumas tarp SF ir pardavimo kainyno kainos;
 •  skirtumas, viršijantis x%;
 •  reklamos akcijos.
BDF Operacijų skaičiavimas gali būti nustatytas pagal įvairias sąlygas – brand'ams, konkrečioms prekėms, prekių pogrupiams, tiekėjams, klientams, filialams, parduotuvėms ir kt. Gali būti naudojamos IŠSKYRUS sąlygos.
Dvejopas BDF operacijų skaičiavimas:
 • naujų operacijų skaičiavimas naujai sukurtiems pirkimo/ pardavimo dokumentams;
 • operacijų perskaičiavimas patikslinus komercinių sąlygų taisykles.
 
 
 

4.   Duomenų analitika

 

Duomenų analizei sukurtos užklausos ir ataskaitos, skirtos BDF sumų, apyvartų, biudžetų kontrolei.
Duomenų analitikoje prekių pirkimo/ pardavimo sumos gali būti tikslinamos eliminuojant BDF ir apyvartos nuolaidų įtaką, tokiu būdu gaunant tikslesnį pirkimų, pardavimų, pelningumo rezultatą.