Projektas ISM'e: optimizuoti finansų valdymo procesai

UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“ – švietimo institucija, teikianti įvairias mokymo paslaugas. Įmonė turi du padalinius (kampusus) Vilniuje bei Kaune. ISM‘o klientai – įmonės bei fiziniai asmenys.

Pradinė situacija

Tarptautinis ekonomikos ir vadybos universitetas (ISM), siekdamas optimizuoti savo veiklą, yra numatęs įsidiegti vieningą valdymo sistemą, apimančią tiek veiklos, tiek ir studijų valdymo procesus. Deja, dėl  tiekėjo resursų trūkumo, šio, dvejus metus trukusio projekto, užbaigti nepavyko. Tokioje situacijoje, siekiant užtikrinti tolesnę sėkmingą universiteto veiklą, reikėjo skubaus sprendimo.
 
Universiteto valdymo  procesų optimizavimas buvo patikėtas "Blue solutions". Bendrovės specialistai, įvertinę universiteto poreikius ir galimybes, IT sistemos pagrindu rekomendavo pasirinkti MS Dynamics AX platformą. Tokį siūlymą lėmė ir tai, jog universitetas savo IT ūkio strategijoje yra numatęs platų MS SharePoint technologijų naudojimą.
 
Vieningos, įvairias universiteto veiklas apimančios sistemos kūrimas ir diegimas yra sudėtingas kompleksinis uždavinys, todėl problemą buvo nuspręsta skaidyti į dalis. Didžiausią rūpestį klientui kėlė neefektyviai tvarkoma finansinė apskaita, todėl buvo nuspręsta pirmiausiai įdiegti bazinę administracinę informacinę sistemą, apimančią finansų apskaitą (didžioji knyga, mokėtinos sumos, gautinos sumos, pinigų valdymas, sąsaja su esama studijų sistema bei darbo užmokesčio apskaitos sistema).

Kas padaryta

Po išsamios situacijos analizės „Blue Solutions“ komanda atliko optimizuojančias „ISM“ procesų bei juos palaikančios sistemos korekcijas, sukūrė ir integravo į sistemą būtinus, funkcionalumą išplečiančius modulius. Numatyti ir atlikti tokie darbai:
1.       Įdiegtos finansinės procedūros;
2.       MS Dynamics AX integracija su esama Studijų sistema;
3.       MS Dynamics AX integracija su Lindorff skolų valdymo sistema;
4.       MS Dynamics AX integracija su darbo užmokesčio sistema.

Integracijoms panaudotas BLUEs Octopus produktas

Nauda klientui

 

1.       Stabiliai veikianti finansų apskaitos sistema;
2.       Sukurta bazė tolimesnei plėtrai, kaip buvo numatyta projekto pradžioje.