Susisiekite su mumis

Vardas*

El. paštas*

Telefonas

Įmonė / Įstaiga

Žinutė*

* užpildyti būtina.

Šis BLUE SOLUTIONS sukurtas sprendimas yra skirtas grūdų supirkimo ir perdirbimo įmonėms ir valdo visas funkcijas nuo supirkimo sutarčių sudarymo iki gatavos produkcijos pateikimo pirkėjui.
Versija MS Dynamics AX 2009.

Funkcijos

Grūdų supirkimo sutartys

 • Sutarčių žinynas, kuriame nurodomas sutarties tipas, galiojimo laikas, atsakingi asmenys, galiojantis kainynas, vadybininkui leidžiamos supirkimo kainos nuolaidos nuo priskirto kainyno, numatomos supirkti kultūros pavadinimas, numatomas supirkti kiekis bei kiekio nuokrypio procentas.
 • Sutarčių valdymas: Sutarčių originalų gavimų pažymėjimui, sutarčių patvirtinimui, kainynų keitimui, galiojimo laiko keitimui galima aprašyti atskiras vartotojų teises.
 • Sutarties vykdymo kontrolė: Yra užklausų langai, leidžiantys matyti sutarties vykdymą: kiek supirkta (kvituose, pirkimo užsakymuose bei pirkimo SF) bei neįvykdytas kiekis. Sutarties įvykdymas gali būti stebimas arba fiziniu, arba įskaitomu svoriu.
 • Sutarties vykdymo ataskaita: Ataskaita „Supirkimo sutarčių vykdymas“. Ataskaitoje pateikiama informacija apie sutartis, jų galiojimo laiką, įvykdymą, supirkimo kainą.

 Naudojami žinynai

 • Sutarčių grupės: Jose padaromi pagrindiniai sutarčių, supirkimo kainynų, pristatymo ir atsiskaitymo sąlygų nustatymai, galima priskirti grupės sutarčių numerių serijas.

Grūdų supirkimas

 • Supirkimo vykdymo būdai: Supirkimus galima vykdyti savo bei kitų įmonių vardu.
 • Supirkimo registravimas elevatoriuje: Grūdų supirkimas elevatoriuose vykdomas registruojant atskirai laboratorinių tyrimų ir svėrimų žurnalus. Vienas laboratorinis tyrimas gali būti susiejamas su neribotu skaičiumi svėrimų.
 • Svarstyklių integracija: Galimybė integruoti svarstykles su Ax.
 • Priėmimo dokumentai: Grūdų priėmimo akto iš svėrimo žurnalo spausdinimas.
 • Automatinis nuoskaitų skaičiavimas: Įskaitomas svoris bei nuoskaitų dydžiai pagal pasirinktas formules suskaičiuojami formuojant supirkimo kvitus (forma).
 • Greitas nuoskaitų suvedimas: Jei supirkimas vykdomas kitų įmonių elevatoriuose – yra speciali greito įvedimo forma su kokybinių parametrų kontrole, galimybė įvesti elevatoriaus pateiktus fizinio, įskaitomo svorio bei nuoskaitų dydžius arba suskaičiuoti įskaitomą svorį bei nuoskaitas.
 • Supirkimo kvitų importas/ eksportas: Galimybė importuoti / eksportuoti supirkimo kvitų duomenis, naudojant BLUEs OCTOPUS sprendimą.
 • Sutarčių vykdymo tvirtinimas: Supirkimo sutartį galima priskirti svėrimų ar laboratorinių tyrimų žurnaluose, bet galutinis sutarties patvirtinimas vykdomas suformavus supirkimo kvitą. Šiame etape yra galimybė supirktą kiekį susieti su keletu supirkimo sutarčių.
 • Grūdų supirkimo registravimas: Grūdų supirkimas į sistemą registruojamas per pirkimo užsakymus; pirkimo užsakymai kuriami iš kvitų formos funkcijų pagalba.
 • Supirkimo dokumentai: Vykdant supirkimus savo įmonei – spausdinamos grūdų supirkimo SF, kitų įmonių vardu – spausdinami grūdų supirkimo kvitai.
 • Nuoskaitų atvaizdavimas dokumentuose: Galimybė nuoskaitas už kokybės gerinimą įtraukti į grūdų supirkimo SF arba pateikti atskiru pardavimo dokumentu.

Naudojami žinynai

 • Kokybinių rodiklių žinynas: galimybė nurodyti skaitines bei kokybines (žodines) rodiklių reikšmes. Rodikliui galima nurodyti, ar jis turės būti spausdinami laboratorinių tyrimų žurnale (ataskaita) arba grūdų supirkimo SF.
 • Laboratorijų žinynas: Laboratorijai galima priskirti analitines dimensijas, sandėlį, tyrimų numerių serijas, atsakingus asmenis. Jeigu Laboratorija yra su įmone nesusijusio elevatoriaus, galima nustatyti originalaus grūdų supirkimo kvito įvedimo kontrolę.
 • Svarstyklių žinynas: Nurodomas svarstyklių pavadinimas, adresas. Svarstyklės yra susiejamos su viena iš laboratorijų, yra galimybė priskirti svėrimų bei priėmimo aktų numerių serijas, atsakingus asmenis.
 • Grūdų kortelės: Sudaromos pagal kiekvieną kultūrą ir jos klasę.
 • Valymo, džiovinimo paslaugų kortelės:  pagal elevatorius, kultūrų grupes, įmones, kurioms teikiama grūdų supirkimo paslauga.
 • Bazinių kokybinių rodiklių rinkiniai pagal kiekvieną grūdų kortelę: galimybė pažymėti rodiklius, kurių pildymas yra privalomas. Galimybė pagal elevatorius nurodyti skirtingas rodiklių reikšmės min max ribas, kiekio pokyčio ir nuoskaitų skaičiavimo formules, valymo/džiovinimo paslaugų įkainius.
 • Tiekėjų žinynas: Yra laukai grūdų tiekėjų potencialui bei ūkių identifikavimo dokumentams įvesti.

 Kitos grūdų operacijos

 • Laboratoriniai tyrimai: Visoms grūdų operacijoms yra privalomas laboratorinis tyrimas. Yra galimybė nurodyti sandėlius, kuriuose tyrimo nereikalaujama.
 • Perkėlimai tarp sandėlių: Galimybė atlikti tyrimus ir svėrimus ir susieti juos su grūdų perkėlimu į kitą saugojimo vietą
 • Grūdų pardavimai: Galimybė atlikti tyrimus ir svėrimus ir susieti juos su grūdų pardavimu

 Elevatoriaus paslaugos

 •  Paslaugų įkainių nustatymai: Galimybė apsirašyti elevatorių teikiamų paslaugų įkainius: priėmimo, saugojimo, atkrovimo, dokumentų tvarkymo. Įkainius galima nurodyti pagal elevatorius; įmones, kurių vardu vykdomi supirkimai ir superkamas kultūras, taip pat įkainių galiojimo datų intervalus.
 •  Valymo džiovinimo aktas: valymo, džiovinimo kiekių formavimas, valymo/džiovinimo aktų spausdiniai.
 •  Partijos baigimas: partijos baigimo aktų suskaičiavimas, partijos baigimo akto spausdinys.

 Ataskaitos

 • Svėrimų žurnalas.
 • Laboratorinių tyrimų žurnalas (pateikiama 10 rodiklių)
 • 36 forma
 • Grūdų operacijos su kokybiniais rodikliais. Ataskaita panaši kaip 36 forma, tik yra galimybė pasirinkti pageidaujamus rodiklius bei jų reikšmes filtravimui
 • Grūdų supirkimo ataskaita
 • Džiovinimo, valymo paslaugų ataskaita
 • Gūdų priėmimo ataskaita su suteiktų paslaugų sumomis
 • Saugojimo paslaugų paskaičiavimas
 • Grūdų išvežimo ataskaita.